• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele jest największą placówką przedszkolną w Gminie Wielka Wieś, pod swą opieką ma rocznie 115 wychowanków.

Składa się z dwóch placówek:

    Siedziba główna zlokalizowana jest w Wielkiej Wsi na ulicy Szkolnej 3;
    Oddział Zamiejscowy znajduje się w Białym Kościele na ulicy Krakowskiej 172.

Geneza przedszkola sięga 2006 roku, kiedy to po generalnym remoncie parterowego budynku, mieszczącego się w Białym Kościele 230, który na początku służył jako budynek gospodarczy przy Hotelu „Orle gniazdo”, następnie mieścił się sklep, potem Świetlica Środowiskowa a nawet baza dla  kierowców autobusów szkolnych;  Gmina Wielka Wieś zaadaptowała i  przystosowała dla potrzeb dzieci Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele. Dyrektorem  był Pan mgr Leszek Przewoźniak, a nauczycielkami  Pani mgr Alina Zielonka oraz mgr Aneta Sroka (obecnie Błaszko). W placówce pracowała również katechetka - Maria Iskierka oraz Pani Wanda Boroń jako pomoc kuchenna. W 2007 roku Oddział Przedszkolny został przekształcony w Przedszkole Samorządowe, a funkcję dyrektora powierzono Pani mgr Alinie Zielonce. W placówce powiększyło się również grono pracowników, zatrudniona została nowa nauczycielka  –  Pani mgr Marta Mota   oraz   Pani   Dorota Kowalska  jako  dodatkowa pomoc w kuchni. W roku 2008 r. przedszkole w Białym Kościele opuściła Pani Marta, a do kadry pedagogicznej dołączyła Pani mgr Elżbieta Kwiecień, siostra Ieva Ozolina ucząca religii oraz Pani Agnieszka Kulon jako pomoc nauczyciela. Rok 2009 również przyniósł zmiany: Panią Elżbietę zastąpiła Pani mgr Agnieszka Grajek, która przez kolejny rok pracowała wspólnie z Panią Anetą Błaszko. Duże zmiany nastąpiły również w roku szkolnym 2010/2011: Panią Anetę Błaszko zastąpiła Pani mgr Magdalena Sałocha oraz pożegnaliśmy Panią Agnieszkę Grajek, którą zastąpiła Pani mgr Zofia Barańska. Zatrudniono również psychologa - Panią mgr Alicję Kira i logopedę Panią mgr Agnieszkę Wnęk. Do grona pracowników niepedagogicznych dołączyły: Pani Wiesława Rembiesa jako pomoc nauczyciela oraz Pani Ewelina Kwiecień (obecnie Wrońska) jako pomoc kuchenna. Religi nauczał pierwszy nauczyciel czyli Pan mgr Przemysław Ryś.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu oraz oczekiwaniom mieszkańców gminy 26 października 2009 roku Wójt Gminy Wielka Wieś Pan Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę na budowę 3-oddziałowego budynku przedszkola w Wielkiej Wsi. W dniu 3 stycznia 2011 rozpoczęło swoją działalność Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi, kierowane przez Panią dyrektor mgr Alinę Zielonkę.  W pierwszym roku funkcjonowania,  przedszkole przyjęło  50 dzieci, a w  następnym już 75. Kadrę pedagogiczną utworzyły nowe panie: mgr Monika Klepacka, mgr Lucyna Marzec, mgr Teresa Grajek,   mgr Bogumiła Roś; od  nowego  roku szkolnego:   mgr Magdalena Gut i mgr Urszula Babiuch, oraz Pani psycholog mgr Mariola Kijak-Tempska i specjalistka od wczesnego wspomagania i logopedii Pani mgr Katarzyna Wilk. Kadrę niepedagogiczną stanowią Panie: Agnieszka Kulon, Dorota Kowalska, Agnieszka Orłowska, Katarzyna Drapała, Anna Synowska, Agnieszka Pęgiel, Monika Biernat oraz Pan Włodzimierz Galon; sekretariat prowadzi Pani Sylwia Mirek. W ramach projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Otwieramy świat dla dzieci – przedszkolaki na start!” Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi dofinansowane było od 02-01-2011 do 31-08-2012 ze środków unijnych. Rok 2012 przyniósł zmiany dla obu jednostek, które zostały połączone i tak powstało Przedszkole  Samorządowe  w  Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele, którym nadal kieruje Pani Dyrektor mgr Alina Zielonka, zaś Panią Bogumiłę zastąpiła pani mgr Tatiana Saternus, gimnastykę korekcyjną prowadzi Pani mgr Renata Szlachta. Do naszego grona po odejściu Pani Marioli dołączyła Pani mgr Barbara Sanetra.W 2013 roku po odejściu pani mgr Tatiany Saternus dołączyła do grona nauczycieli pani Justyna Tomczyk. Pani Tatiana objęła funkcję wicedyrektora w Zespole Szkół w Przegini. Pożegnaliśmy w 2013 roku również logopedę - panią mgr Agnieszkę Wnęk oraz wieloletniego pracownika kadry niepedagogicznej - panią Wandę Boroń. Nowy 2014 rok przyniósł kolejne zmiany. Grono pracowników niepedagogicznych opuścił Pan Włodzimierz Galon. Przedszkole wzbogaciło się o nowy - piąty oddział, nad którym opiekę objęła pani mgr Aneta Błaszko. Panią Justynę zastąpiła pani mgr Magdalena Zadęcka; do grona pracowników pedagogicznych dołączyły pani lic. Justyna Latos i pani mgr Ewelina Izdebska. W 2015 roku panią Ewelinę Izdebską zastąpiła pani mgr Angelika Dziedzic a Panią Justynę Zgodę (Latos) Pani mgr Katarzyna Bąk; do grona pracowników w najstarszej grupie przedszkolnej dołączyła pani mgr Jarosława Kulawik. Pani Magdalena Zadęcka przeszła do pracy w piątym oddziale w Wielkiej Wsi a pani Justyna Tomczyk wróciła do pracy w Oddziale Zamiejscowym w Białym Kościele. W roku 2016 grono pracowników opuściła pani mgr Katarzyna Bąk natomiast dołączyła do nas Pani Agnieszka Lelek- nauczyciel języka Angielskiego. W 2017 roku opuściła nas również Pani Monika Biernat. Z początkiem roku 2018 dołączyła do naszego zespołu Pani Dorota Bolek. Z końcem sierpnia 2018 roku Pani Alina Zielonka przestała pełnić funkcję dyrektora przedszkola. Nowo wybranym Dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele została Pani Monika Klepacka. Pani Sylwia Mirek przestała pełnić funkcję sekretarza przedszkola. Funkcję obsługi sekretariatu objęła Pani Małgorzata Litewka. Kadrę pedagogiczną powiększyło pięcioro nowych nauczycieli: Pani Justyna Szpejna, Pani Ewelina Pytel, Pani Justyna Olszowy, Pani Sylwia Mirek oraz siostra Anna Marciniak. W marcu 2019 roku nasze grono opuściła Pani Dorota Bolek natomiast do naszego zespołu dołączył Pan Waldemar Piotrowski. Z końcem sierpnia nasze grono opuściły Panie: Justyna Szpejna, Ewelina Pytel oraz Małgorzata Litewka. We wrześniu funkcję obsługi sekretariatu objęła Pani Katarzyna Mirek a grono nauczycieli zasiliła Pani Katarzyna Żmudzka i Pani Anna Kyzioł. W październiku dołączyła do nas nauczycielka- Pani Agnieszka Karpińska natomiast grono pracowników niepedagogicznych pomniejszyło się o Panią Agnieszkę Orłowską. W grudniu dołączyła do nas Pani Elżbieta Chorobik. Z końcem marca 2020 roku Pani Elżbieta opuściła nasze grono natomiast zasiliła je Pani Dorota Bolek. W sierpniu pożegnaliśmy Panią Agnieszkę Karpińską natomiast do współpracy zaprosiliśmy Panią Ewę Verch. W grudniu nasze grono opuściła Pani Agnieszka Kulon. W styczniu 2021 roku do pracowników niepedagogicznych dołączyła Pani Ewa Kosoń- Gacoń.

tel/fax: 12 380-11-15

e-mail: pswielkawies@wielka-wies.pl

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

 

 

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej