• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

 

RAMOWE ROZKŁADY DNIA

PRZEDSZKOLE - WIELKA WIEŚ

 

7:00 – 9:00

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań; praca indywidualna
lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensacyjnym, wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; wprowadzenie do zajęć; ćwiczenia poranne; czynności porządkowe oraz higieniczne – przygotowanie do śniadania.

 

9:00 – 9:30

ŚNIADANIE

Czynności samoobsługowe – ćwiczenie / doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku.

 

9:30 – 12:00

ZAJĘCIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE

Praca dydaktyczno- wychowawcza; zabawy: dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, integracyjne i inne; prace plastyczno – techniczne; pobyt na świeżym powietrzu; wycieczki; zajęcia podejmowane
z inicjatywy dzieci; czynności porządkowe oraz higieniczne – przygotowanie do obiadu.

 

12:00 – 12:40

OBIAD

Czynności samoobsługowe – ćwiczenie / doskonalenie umiejętności samodzielnego i prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

 

12:40 – 14:00

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

Odpoczynek poobiedni; ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych; zabawy swobodne w sali przedszkolnej i na placu zabaw; praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensacyjnym, wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; czynności porządkowe oraz higieniczne – przygotowanie do podwieczorku.

 

14:00 – 14:30

PODWIECZOREK

Czynności samoobsługowe – ćwiczenie/ doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku.

 

14:30 – 17:00

PODSUMOWANIE DNIA

Praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensacyjnym, wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; zabawy swobodne dzieci; omówienie
z dziećmi wydarzeń dnia; pobyt na świeżym powietrzu; rozchodzenie się dzieci do domów.

                               W GODZINACH 8:30 – 13:30 REALIZOWANA JEST

BEZPŁATNA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 

PRZEDSZKOLE - BIAŁY KOŚCIÓŁ

 

 

7:00 – 9:00

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań; praca indywidualna
lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensacyjnym, wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; wprowadzenie do zajęć; ćwiczenia poranne; czynności porządkowe oraz higieniczne – przygotowanie do śniadania.

 

9:00 – 9:30

ŚNIADANIE

Czynności samoobsługowe – ćwiczenie/ doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku.

 

9:30 – 12:00

ZAJĘCIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE

Praca dydaktyczno - wychowawcza; zabawy: dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, integracyjne i inne; prace plastyczno – techniczne; pobyt na świeżym powietrzu; wycieczki; zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; czynności porządkowe oraz higieniczne – przygotowanie do obiadu.

 

12:00 – 12:45

OBIAD

Czynności samoobsługowe – ćwiczenie / doskonalenie umiejętności samodzielnego i prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

 

12:45 – 14:30

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

Odpoczynek poobiedni; ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych; zabawy swobodne w sali przedszkolnej i na placu zabaw; praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensacyjnym, wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; czynności porządkowe oraz higieniczne – przygotowanie do podwieczorku.

 

14:30 – 14:45

PODWIECZOREK

Czynności samoobsługowe – ćwiczenie/ doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku.

 

14:45 – 17:00

PODSUMOWANIE DNIA

Praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensacyjnym, wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; zabawy swobodne dzieci; omówienie
z dziećmi wydarzeń dnia; pobyt na świeżym powietrzu; rozchodzenie się dzieci do domów.

W GODZINACH 8:30 – 13:30 REALIZOWANA JEST

BEZPŁATNA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

tel/fax: 12 380-11-15

e-mail: pswielkawies@wielka-wies.pl

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

 

 

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej